Pročitajte odgovore vezano za registraciju .hr domena

Pravilnik općenito

1. Zašto se novi pravilnik nije radio po uzoru na .com/.net/... TLD-ove i u potpunosti komercijalizirao? Čemu sada ta ograničenja sa brojem domena, komplikacije oko fizičke/pravne osobe i ostale gluposti? Stavite neku cijenu na domenu i dopustite registraciju i korištenje u 5 minuta. Kako ljudi u CARNet-u uopće razmisljaju da dopuštaju stvaranje trenda u kojem ljudi za projekte uopče ne razmišljaju o registraciji .hr domena?

CARNet: Pravilnik u određenom djelu jest nastao po uzoru na pravila koje imaju ccTLD registri (Belgija, Slovenija, Austrija). .hr domena je nacionalna domena Republike Hrvatske i njome se ne može upravljati kao generičkom domenom koja je u vlasništvu privatne kompanije.

Broj domena je ograničen također prema iskustvima ostalih ccTLD registarajer statistike pokazuju (Njemačka .de) da 90% korisnika koristi manje od 5 domena. Cilj ograničavanja broja domena je sprečavanje cyber-squattinga u početku postupka liberalizacije domenskog prostora.


Naplatne domene je moguće registrirati u vrlo kratkom roku (ovisno o odabranom registraru). Pravilnik nije donio CARNet! Pravilnik je donio Ministar znanosti obrazovanja i športa uz suglasnost Ministra mora, prometa i infrastrukture i državnog tajnika za e-Hrvatsku. Izradu prijedloga Pravilnika napravilo je Povjerenstvo za .hr domenu, gdje je samo jedan član iz CARNeta. Smatramo da smanjenjem cijena za com.hr domene i davanjem mogućnosti registracije naplatnih sekundarnih domena omogućavamo ostvarivanje i drugih prava osim virtualnog identiteta.

2. Zašto ne pojednostavnimo sistem i naplaćujemo sve domene, ali umjerenom cijenom od npr. 200 kn/domena? i dobro može biti maksimum 10 po pravnoj osobi...

CARNet: Hrvatski domenski prostor je upravo specifičan po tome što je korisnicima omogućeno ostvarivanje prava na virtualni identitet besplatno. Za sve ostale potrebe, korisnici imaju mogućnost registracije besplatnih domena.

Registracija domena

3. Tko sve ima pravo na registraciju .hr domene?

CARNet: .hr domenu mogu registrirati sve pravne i fizičke osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

4. Koja je domena besplatna?

CARNet: Domene kojima se ostvaruje pravo na virtualni identitet pravne osobe, fizičke osobe koja obavlja registriranu samostalnu djelatnost (sekundarne domene) i za fizičke osobe (tercijarna domena .from.hr) su besplatne.

5. Da li se besplatne domene registriraju kod registrara ili u CARNetu?

CARNet: Besplatne domene se registriraju i administriraju isključivo preko CARNeta.

6. Za koje nove upise i/ili promjene će i dalje biti potrebno slati potpisane i pečatirane obrasce?

CARNet: Obrazac za registraciju i izvod iz matičnog registra će i dalje biti potrebno dostaviti CARNetu. Izvode iz registra potrebno je dostaviti iz razloga što su on-line podaci neažurni i iz razloga što nisu svi registri dostupni na Internetu. Obrazac za registraciju potrebno je dostaviti ovjeren jer je to jedini pouzdan način autentifikacije korisnika. Sve ostale promjene na domeni bit će omogućeno web aplikacijom kojoj će korisnik pristupati korisničkim imenom i zaporkom.

7. Mene ustvari zanima kad će napokon prestati sva ta silna papirologija? Kad će se domene moći ažurirati online, mijenjati nameservere i slično, bez požiganih i potpisanih formulara koji se moraju nositi na Carnet?

CARNet: Aplikacija za administraciju besplatnih domena je u izradi. Njena produkcija očekuje se tijekom jeseni.

8. Što ako se netko registrira kao ja i registrira neku domenu u moje ime ( mojim OIBom)?

CARNet: Tada je ta osoba učinila vrlo ozbiljne prekršaje: lažno predstavljanje, a moguće i krađa identiteta. Takav slučaj potrebno je prijaviti policiji.

9. Ima li pravo registracije .hr domene npr. fizicka osoba sa drzavljanstvom RH, ali sa sjedištem u BiH?

CARNet: Ukoliko posjeduje OIB tada ostvaruje pravo na registraciju sekundarnih domena

Registracija naplatnih domena

10. Što se dešava ukoliko registriram krivi naziv domene? Da li dobijem povrat sredstava?

CARNet: Ukoliko se radi o upisu krivog znaka (typo), tada je moguće ispraviti naziv domene. Ukoliko korisnik registrira domenu, a nakon nekog vremena se predomisli, tada povrat sredstava mora dogovoriti s registrarom. CARNet u takvim slučajevima, u pravilu, ne vraća sredstva registraru.

11. Koja je cijena hr domene?

CARNet: Domene kojima se ostvaruje pravo na virtualni identitet registriraju se bez naknade. Cijene naplatih domena određuju registrari. Registrari plaćaju naknadu od 20 kn (bez pdv-a) za registraciju .com.hr domena, odnosno 400 kn (bez pdv-a) za registraciju sekundarnih domena.

Revizija domena

12. Kako se promjene u pravilniku odnose na moju .hr domenu registriranu preko CARNet DNS sluzbe?

CARNet: Prvo će biti izvršena revizija "starih" domena, odnosno domena koje su registrirane prije stupanja na snagu sadašnjeg Pravilnika, kako bi svi korisnici ostvarivali svoja prava pod jednakim uvjetima.

Ukoliko naziv postojeće domena ne zadovoljava uvjete Pravilnika i ta se domena ne može dalje koristiti kao besplatna, korisnik će moći nastaviti korištenje takve domena kao naplatne tako da će odabrati registrara i izvršiti transfer domene. ukoliko korisnik to ne želi, domena će biti obrisana.


Za domene koje će i dalje ostati besplatne, korisnici će morati svake godine obnoviti registraciju putem on-line aplikacije. Razlozi su sljedeći: na taj način korisnike će se podsjećati da provjere i obnove svoje kontakt podatke, dok će se domene čiji korisnici više ne postoje (npr. pravna osoba ili obrt prestali su postojati) brisati.

13. Kako produžiti besplatnu .hr domenu? Ide li i to preko registrara?

CARNet: Pruduljenje besplatnih domena bit će moguće autoriziranim pristupom preko web aplikacije isključivo u CARNetu.

14. Kako tvrtka može iskoristiti pravo na besplatnu domenu ako je po ZTD-u i u skraćenom imenu imati pravni oblik, kako će carnet legalizirati ili naplatiti 90% domena koje sada više nisu u skladu s pravilnikom?

CARNet: Pravilnik u Članku 19 kaže: "Pravne osobe iz članka 15. stavak. 1. ovog Pravilnika imaju pravo registrirati bez naknade jednu sekundarnu domenu u kojoj se ostvaruje virtualni identitet te osobe. Naziv domene iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati registrirano ime ili registriranu kraticu imena pravne osobe…"

Tumačenje i smisao te odredbe nije da naziv domene mora biti identičan registriranom imenu ili registriranoj katici. Prema tome, u nazivu domene nije nužno (ukoliko to korisnik ne želi) dodavati naznaku pravnog oblika (d.o.o., d.d. i slično).
Procjena je da će maksimalno 10-20% domena koje su registrirale pravne osobe biti revidirane i to samo u slučajevima kad naziv domene nije povezan s nazivom korisnika (npr: Pilates pauza d.o.o. - domena p4p.hr)

15. Moja će domena postati naplatna, na koji način se domena transferira na ovlastenog registrara?

CARNet: Obzirom da je početak revizije planiran 1.10.2010. sama procedura transfera domene iz besplatne u naplatnu još nije izrađena. Međutim, plan procedure je sljedeći: korisnik će popuniti obrazac kojim želi napraviti transfer i poslati ga u CARNet jer se na taj način domena briše iz registra besplatnih domena. Zaprimanjem zahtjeva tip domene će se promijeniti iz besplatne u naplatnu, nakon ćega odabrani registrar može poslati zahtjev za transferom. Slanjem zahtjeva za transferom korisnik će dobiti e-mail poruku kojom potvrđuje transfer i time je transfer obavljen na novog registrara.

16. Što ako se domena ne produži na vrijeme?

CARNet: CARNet će slati minimalno tri poruke prije isteka domene. Ukoliko domena ne bude produljena 15 dana nakon isteka, bit će deaktivirana. Ukoliko ne bude produljena 30 dana nakon isteka, smatrat će se da korisnik ne postoji ili više ne želi koristiti domenu. Zbog toga je od iznimne važnosti da su kontakt podaci točni.

Sporovi

17. Smije li se domena preprodavati? Mogu li prodati hr domenu?

CARNet: Preprodaja .hr domena nije dozvoljena.

19. Tko kome odgovara u slučaju spora s domenama?

CARNet: Pitanje je nejasno. Ukoliko korisnik smatra da je registracijom neke domene uskraćeno ili prekršeno neko njegovo pravo, ima mogućnost pokretanja sudske tužbe ili arbitražnog postupka.

20. Što ako netko registrira domenu koja odgovara imenu moje tvrtke, a on nema veze s tim imenom?

CARNet: Općenite odgovore na ovakva pitanja vrlo je teško dati. Okvirno, korisnik može poslati pritužbu CARNetu. Ukoliko je moguće jasno utvrditi da se radi o namjernom kršenju prava, postoji mogućnost oduzimanja domene. Ukoliko to nije moguće, korisnika se upućuje na arbitražu, odnosno sudsku tužbu.

21. Što ako zakupim domenu nekog poznatog branda?

CARNet: Ukoliko neto registrira domenu, a nije vlasnik zaštićene robne marke, po dojavi CARNet će kontaktirati vlasnika robne marke i obavijestiti ga o tome. Domenu je moguće brisati (ukoliko se utvrdi očito kršenje Pravilnika), odnosno vlasnika robne marke će se uputitina postupak arbitraže ili sudske tužbe.

22. Mogu li izgubiti pravo na kupljenu .hr domenu ako se pojavi tvrtka koja ostvaruje pravo na besplatnu domenu istog naziva?

U slučaju da tvrtka Primjer d.o.o. zakupi domenu xyz.hr danas, a nakon nekoliko mjeseci netko otvori tvrtku xyz d.o.o., tko ima pravo na tu domenu s obzirom na zadani tijek događaja? (vodit će se arbitrarni postupak nije konkretan odgovor)

CARNet: Nije moguće dati precizan odgovor na ovo pitanje jer ishod ovisi o mnogo stvari: postojeća domena možda se koristi već duži niz godina i njenim korištenjem ne krši se Pravilnik, moguće je utvrditi da postojeći korisnik domenu koristi bez namjere da uskraćuje prava novoj pravnoj osobi…

Zbog toga je jedini mogući odgovor da se u tom slučaju provodi arbitražni postupak i da će arbitar autonomno donijeti odluku uzimajući u obzir sve okolnosti i činjenice vezane uz korištenje sporne domene.

Prezentacija sa predavanja

NAPOMENA

Tamo gdje se govori o nedostacima Pravilnika i ponuđenim rješenjima, to nisu konačna rješenja, već prijedlozi o kojima treba raspraviti.

Zoran Vlah
koordinator za .hr domenu
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
zoran.vlah@carnet.hr