Sastanak - plan rada

Teme za raspravu:

  • Izvještaj o radu u 2008. godini
  • Plan rada za 2009. godinu
  • Razno - npr. PR, kongresi, financiranje...

Zaključci:

  • dorađivati website svi zajedno i dalje
  • pisati blog tko stigne i obavještavati o događanjima npr. Edo o FuturAD-u
  • www.kroaktiv.com - povezati se i napisati mali osvrt Ana
  • formirati prezentaciju za web:strategiju Sanja - 5.3.
  • PR prema javnosti - HGK/Lili; tako da naš dio Pitajte nas zaživi i da stručni ljudi odgovaraju na pitanja
  • predavanje o ISO certifikaciji dogovoriti za ožujak - Lili
  • ponovno se vidimo u ožujku, a do tada otvoriti LinkedIn grupu (Lili otvorila - Webdeveloper.com.hr) pa se uključite!

Tko je bio:

Nisu bili s nama, ali su se odjavili:

 

Upišite komentar

Podaci