iPhone panzer diviziju predvodi Luka Sučić

  • Vojnik:el commandante Luka Sučić
  • Rod vojske: iPhone - panzer divizija
  • Vojno stručna specijalnost: Geeeeeeek
  • Osobno naoružanje: iPhone 3GS
  • Vojno redarstvene akcije: iPhone kao poslovna prilika (razvoj aplikacija), svakodnevno korištenje za posao (društvene mreže, PR, dnevna mail komunikacija, networking) i zabavu
  • Dodatna osposobljenost: Blogger i evanđelist
  • Odličja: Velered vrhovnog maršala S.Jobsa za promicanje iStine
  • Stožer: mackorisnik.com

Kratki službeni bio: Dugogodišnji zaljubljenik u tehnologiju općenito, "all things digital" i naravno Apple. Geek u pravom smislu riječi. Interesi često variraju ovisno o raspoloženju i uključuju sve teme vezane uz Apple Inc, sa posebnim naglaskom na iPhone, a pogotovo na iPhone "hacking commnunity". Ponekad ga uhvati fascinacija temama o ekonomiji, financijama kao i marketingu odnosno PR-u koje uvijek pokušava promatrati kroz prizmu Apple-a ali ne i isključivo. Ne treba napominjati i poseban interes prema glasinama i teorijama vezanim uz Apple i nadolazeće proizvode. Osim tema vezanih uz Apple pokazuje popriličan interes u proučavanju pojave društvenih mreža i novih medija te poslovnog aspekta koje povlače sa sobom.

luka-sucic

Upišite komentar

Podaci