Doktor za bolje kopije - Mario Zambelli

Zambelli

  • Vojnik: Dr. Mario Zambelli
  • Rod vojske: kopija bolja od originala
  • Vojno stručna specijalnost: Doktor medicine; Pročelnik Odjela za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju sa opeklinama u KBC-u Rijeka; Specijalizacija iz plastične kirurgije u KBC-u Ljubljana; Specijalizacija iz plastične kirurgije, mikrokirurgije i kirurgije šake u Louisvillu, SAD; Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital, NY Jewish Hospital, Louisville; Visiting Professor in Plastic Surgery, Truman Medical Center, Kansas City; Predsjednik Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju; Dopisni član Američkog društva plastičnih kirurga (ASPS); Član europskog udruženja plastičnih kirurga (ESPAS)


Zar je potrebno reći još nešto?

Saznajte više o Fight Club 3

Upišite komentar

Podaci