Aljoša Bagola

  • Vojnik: Aljoša Bagola
  • Rod vojske: Executive creative director
  • Vojno stručna specijalnost: Creative universalis
  • Osobno naoružanje: Never specialise, never integrate.
  • Vojno redarstvene akcije: "Only with quality can we be resurrected."
  • Dodatna osposobljenost: 10 years of scars and bruises in advertising.
  • Oličja:  Over 150 domestic and international creative awards.
  • Stožer: aljosabagola.posterous.com

aljosabagola-v