Ciljevi i djelatnosti

Ciljevi

Cilj i svrha osnivanja Udruge je promicanje i razvoj položaja web developera i svih drugih profesija i profesionalaca koji se bave internetom, razvojem weba, aplikacija, web servisa, web dizajnom, on-line promocijom, marketingom, društvenim medijima, serverskim smještajem, consultingom i ostalim uslugama iz područja web developmenta, kao i promicanje informacijskih tehnologija, informacijskog društva, širokopojasnog interneta, povezivanja građana i državne uprave putem informacijskih tehnologija, promicanje načela e-inkluzije, e-demokracije i e-uprave.

Djelatnosti

U svrhu ostvarivanja ciljeva Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

 • promicati i razvijati status profesionalaca vezanih uz razvoj web stranica i informacijskih tehnologija kroz stručne, razvojne, obrazovne, infrastrukturne, informatičke projekte i aktivnosti
 • razvijati suradnju s obrazovnim, kulturnim i znanstvenim institucijama, komorama, organizacijama i udrugama srodnih ciljeva iz zemlje i inozemstva
 • okupljati sve profesionalne web developere i druge zainteresirane za ostvarivanje ciljeva Udruge
 • prikupljati mišljenja i pokretati javne rasprave o bitnim pitanjima u vezi djelovanja udruge i zakonodavnih okvira koji pokrivaju djelatnosti, svrhu i ciljeve udruge
 • promicati i inzistirati na poštivanju web standarada
 • organizacija stručnih skupova, konferencija, okruglih stolova, seminara i radionica iz područja djelatnosti udruge
 • izdavanje stalnih ili povremenih publikacija iz područja svoje djelatnosti
 • organizacija susreta članova udruge i razmjenjivanje strukovnih iskustava
 • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Udruge;
 • redovno i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, dostignučima članova i zbivanjima na području struke
 • vršiti sve druge djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge